Podpořili nás

Partneři, díky nimž můžeme akci realizovat: Město Plzeň, EHMK, Ministerstvo kultury, Plzeňský kraj, ROP jihozápad, Nadace Via.

Produktoví partneři: MAKRO a Plzeňský Prazdroj

Bytová družstva, která nám sice v roce 2020 nepomáhají distribuovat informaci o akci v rámci svých vyúčtování, ale přesto jim patří dík za pomoc v minulých letech: OZ Sylván, Triumfa, Plzeňské služby a LBD v Plzni.

Děkujeme!